Forskningsprosjekt


Traumatisk aksonal skade: en ny MR-klassifikasjon

Vitenskapelig tittel:
A New Traumatic Axonal Injury Classification Scheme based on Clinical and Improved MR Imaging Biomarkers

Prosjektbeskrivelse:
Hodeskader kan forårsake skade i hjernen og dermed resultere i ulike plager og funksjonsnedsettelse. En viktig skadetype er traumatisk aksonal skade (TAI) som er vanskelig å vise ved den vanligste bildediagnostiske metode: CT. MR som er økende tatt i bruk ved hodeskader kan vise slik skade. Utviklingen i MR-teknologi fører også til at nye metoder blir mer sensitive i forhold til å vise TAI. Prosjektet vil forsøke å utvikle en ny klassifikasjon for TAI basert på vanlig klinisk MR og avanserte MR-metoder. En slik klassifikasjon bør i akuttfasen si noe om alvorlighetsgrad og kunne predikere utkomme. Leger og forskere fra 4 land skal samarbeide om å utvikle en slik klassifikasjon ved hjelp av pasientdata og MR-bilder som allerede er innsamlet i ”Trondheim and Cambridge TBI Studies” (ca. 500 pasienter). Klassifikasjonen skal eksternt valideres i den store europeiske hodeskadestudien: CENTER-TBI (ca. 800 pasienter). Automatiske metoder for å påvise TAI i hjernevevet vil også bli utviklet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1214 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Vik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ERA-NET Neuron prosjekt: Dette betyr at de nasjonale forskningsråd finansierer sine respektive forskningsgrupper, i tillegg gis EU-toppfinansiering. Kontrakt skal utarbeides mellom INB, NTNU og Norsk forskningsråd i aug. NTNU gir også 1 mill i "belønningsmidler" for koordinering av et EU-prosjekt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt
19.09.2018 REK midt