Forskningsprosjekt


Aktiv overvåkning av prostatakreft, randomisert mulitsenter studie

Vitenskapelig tittel:
SPCG17- Prostate Cancer Active Surveillance Trigger Trial (PCASTT)

Prosjektbeskrivelse:
Utbredt bruk av blodprøven PSA hos asymtomatiske menn har gitt en økning av prostatakreftincidensen. Det er nå erkjent at en stor del av disse mennene er overdiagnostisert fordi de har fått påvist en ikke-dødelig sykdom. Etterfølgende behandling gir overbehandling med risiko for bivirkninger til denne. For å redusere overbehandling og bivirkning til behandling er aktiv overvåkning et alternativ for menn med lav risiko prostatakreft. Gjennom monitorering av sykdomsprogresjon kan behandling tilbys pasienten når den trengs. Det mangler imidlertid randomiserte studier som gir evidens for hvilke kliniske triggere som bør iverksette radikal behandling. For å fylle dette kunnskapshull har Skandinavisk prostatakreft gruppe startet en randomisert multisenter studie med formål å teste et overvåkningsprotokoll med standardiserte triggere for kurativ behandling sammenlignet med dagens praksis. Primært end-point er progresjons fri overlevelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/29 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helena Bertilsson
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder finaniserer prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2018 REK midt
07.02.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt