Forskningsprosjekt


Behandling av ECL celle carcinoider secundær til atrofisk gastritt med gastrin analog YF 476

Vitenskapelig tittel:
Treatment of gastric carcinoids secundary to atrophic gastritis and hypergastrinemia with gastrin antagonist YF 476

Prosjektbeskrivelse:
Ventrikkel carcinoider er svulster som utgår fra en type neuroendocrin celler (enterocromaphine-like-ECL celler) i ventrikkel. Det er 3 typer ventrikkelcarcinoider: ventrikkelcarcinoider type 1 sekundære til hypergastrinemi hos pasienter med atrofisk gastritt, ventrikkel carcinoider type 2 hos pasienter med Zollinger Elisson syndrom og type 3 som er sporadiske ECL celle svulster. Ventrikkel carcinoider type 1 har en god prognose vannligvis dog, utvikling av høymaligne svulster er beskrevet. Vanlig behandling av ventrikkelcarcinoider type 1 er endoskopisk polypektomi eller kirurgisk svulstreseksjon med antrektomi. Antrectomi fjerner gastrinproduserende cellene i ventrikkel og fører til normalisering av serumgastrin som videre kan føre til regresjon av eksisterende svulster og utvikling av nye svulster. YF 476 er en potent gastrin antagonist som virker via gastrinreseptorer. I tidligere studier på både dyr og friske individer, er det påvist at YF 476 blokkerer den trofiske effekten ga
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1617 EudraCT-nummer: 2010-020999-35 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Helge L. Waldum
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: 2 arbeider er publisert, Nivå: Inngår PhD arbeid
Del av forskningsprogram: Videre utvikling av Chromogranin A (CgA) som tumormarkør
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
17.02.2012 REK midt