Forskningsprosjekt


ABANDIA

Vitenskapelig tittel:
Abdominale aortaaneurismer og diabetes (ABANDIA)

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal kartlegge forekomsten av patogisk glukosemetabolisme (prediabetes og diabetes) målt ved HbA1c hos pasienter som opereres elektivt for abdominale aortaaneurismer (AAA). Studien innebærer en oppfølging etter 1, 3 og 5 år med ny klinisk undersøkelse og blodprøvetaking, i tillegg til bruk av data fra det nasjonale kvalitetsregisteret NORKAR. Norske sykehus som gjør kirurgi for AAA (n = 15) skal innrullere 720 pasienter i 12 måneder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1183 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Gustav Pedersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Delfinansieres av Norsk Karkirurgisk Forening og av deltakende sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK vest
31.10.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest