Forskningsprosjekt


Symptomer på angst og depresjon i Port Moresby, Papua New Guinea og Nord-Trøndelag, Norge.

Vitenskapelig tittel:
Female health in Papua New Guinea (PNG): Anxiety and depression symptoms among young women in Port Moresby, Papua New Guinea and Nord-Trøndelag, Norway

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er del av den større studien “Kvinnehelse i Port Moresby, Papua Ny-Guinea og Nord-Trøndelag, Norge” som har som mål å sammenligne kvinnehelse i to kulturer gjennom bruk av HUNT-studien og data fra en sammenlignbar kohort i Papua Ny-Guinea, samt utvikling av instrumenter for datainnsamling. Studien var inspirert av WHOs ønske om flere studier som fokuserer på barne- og kvinnehelse i utviklingsland og av mulighetene for komparativ forskning som datainnsamlingsinstrumentene fra HUNT gir. Hensikten med prosjektet er å kartlegge angst- og depresjonssymptomer blant kvinner i Papua Ny-Guinea og sammenligning av slike symptomer i to land med forskjellig kultur og levestandard. En slik sammenligning mellom Norge og Papua Ny-Guinea har ikke blitt gjort før. Det er også interessant å vurdere om spørsmålene kan benyttes i Papua Ny-Guinea.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1613 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 17.01.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: III
Del av forskningsprogram: HUNT
Sluttmelding/publikasjon: Symptomer på angst og depresjon i Port Moresby, Papua New Guinea og Nord-Trøndelag, Norge.
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
15.01.2019 REK midt