Forskningsprosjekt


Kvinnehelse i Port Moresby, Papua New Guinea og Nord-Trøndelag, Norge.

Vitenskapelig tittel:
Female health in Papua New Guinea (PNG): Self-perceived health, general well-being and longstanding limiting illness among young women in Port Moresby, Papua New Guinea and Nord-Trøndelag, Norway

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er del av den større studien ”Kvinnehelse i Port Moresby, Papua New Guinea og Nord-Trøndelag, Norge” som har som hensikt å sammenligne kvinners helse i to forskjellige kulturer gjennom bruk av HUNT-studien og data fra en sammenlignbar kohort i Papua Ny-Guinea, samt utvikling av instrumenter for datainnsamling. Studien var inspirert av WHOs oppfordring om flere studier som fokuserer på kvinnehelse i utviklingsland og mulighetene for komparativ forskning som datainnsamlingsinstrumentene fra HUNT gir. Målet for prosjektet er å kartlegge og sammenlikne kroniske sykdommer og selvopplevd helse hos kvinner i Papua Ny-Guinea og Nord-Trøndelag. En slik sammenlikning er ikke tidligere gjort, og vil kunne gi verdifull informasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1612 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 17.01.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: III
Del av forskningsprogram: HUNT
Sluttmelding/publikasjon: Kvinnehelse i Port Moresby, Papua New Guinea og Nord-Trøndelag, Norge.
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
15.01.2019 REK midt