Forskningsprosjekt


Effekten av radial trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose hos pasienter med plantar fasciitis. En randomisert, sham-kontrollert studie.

Vitenskapelig tittel:
Radial extracorporeal shockwave therapy (rESWT) and foot orthosis, sham-radial extracorporeal shockwave therapy (sham- rESWT) and foot orthosis or standardized information for patients with plantar fasciitis. A randomized sham- controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Nullhypotesen er at radial trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose er mer effektiv enn sham- trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose, og at begge behandlingsmåter er mer effektiv en standardisert informasjon for denne pasientgruppen.Studien vil være dobbelt blindet, randomisert og sham-kontrollert med oppfølging av pasienter etter 1, 3, 6 og 12 måneder. Primærutfall vil måles etter 6 mnd,og er NRS (numerical rating scale, smerteskala). Pasienter randomiseres til en av de tre gruppene. Alle pasienter vil gjennomgå en klinisk undersøkelse av fot- og ankelregionen,samt besvare spørreskjema vedrørende smerter og funksjon.Trykkbølgebehandling (sham og ekte) blir utført av fysioterapeut med tidligere erfaring på metoden.Det vil gis tilsammen 4 behandlinger over 4 uker. Fotortosen lages av ortopedtekniker og tilpasses individuelt. Standardisert informasjon vil inneholde informasjon om årsak og progonose,samt generelle råd om smertedempende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1325 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aasne Fenne Hoksrud
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stiftelsen Sofies Minde.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk forskning, Nivå: PhD MD
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst