Forskningsprosjekt


Studier av hodeskader i Etiopia

Vitenskapelig tittel:
Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future

Prosjektbeskrivelse:
Norske nevrokirurger har over flere år bidratt til opplæring av etiopiske nevrokirurger og det har etter hvert utviklet seg et godt og bærekraftig nevrokirurgisk miljø i Etiopia. Operasjoner for hodeskader er noe av det vanligste etiopiske nevrokirurger opererer, og i dette prosjektet ønsker vi sammen å undersøke i hvilken grad og på hvilke måter deres ressursbegrensninger påvirker hvordan det går med pasientene. Vi ønsker spesielt å se på hvordan det har gått med pasienter som er operert for epiduralblødninger og kroniske subduralblødninger, og sammenligne dette med tilsvarende pasientgrupper i Norge. Sammen kan disse studiene belyse hvor god behandling som gis og hva som kan gjøre behandlingen bedre, samt danne grunnlag for lokalt tilpassete retningslinjer. Vi ønsker også å undersøke operasjoner av hode- og nakkeskader og dødsfall etter fallulykker i Etiopia. Denne studien kan identifisere risikofaktorer for fallulykker og fokusområder for skadeforebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/53 Prosjektstart: 09.01.2018 Prosjektslutt: 09.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Sundstrøm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstern finansiering, bortsett fra reistestøtte til/fra Etiopia fra Avdeling for internasjonalt samarbeid, Haukeland universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
31.01.2018 REK vest
12.04.2018 REK vest
28.11.2018 REK vest