Forskningsprosjekt


Er røyking assosiert til postoperativ sårinfeksjon etter avstivningsoperasjon for degenerative tilstander i korsryggen

Vitenskapelig tittel:
Is smoking associated with patient reported surgical-site infection after fusion surgery in the lumbar spine? A protocol for a multicentre observational study based on data from the Norwegian registry for spine surgery.

Prosjektbeskrivelse:
Det er uklart om røyking er assosiert til postoperativ sårinfeksjon etter ryggkirurgi. Studien tar sikte på å besvare dette spørsmålet. Kohortstudie, basert på data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Data fra flere tusen ryggopererte vil bli analysert ved bruk av multivariansanalyser. Eksposisjon (primær risikofaktor) er røyking, og sammenhengen mellom denne variabelen og pasientrapportert sårinfeksjon (ja/nei) tre måneder etter operasjon, vil bli justert for potensielt konfunderende faktorer (andre forhold som kan være av betydning for sårinfeksjon: bruk av antibiotika,demografi, livsstil, symptomvarighet og komorbiditet)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1648 Prosjektstart: 14.06.2017 Prosjektslutt: 16.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Kristian Solberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UIT: som del av masterutdanning (Profesjonsstudiet i medisin).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet medisin, Nivå: masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK nord