Forskningsprosjekt


Effekt av trening for mental helse et år etter utskrivelse fra sykehus

Vitenskapelig tittel:
The Influence of Exercise on Mental Health one year after discharge- from sedentary to active.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Å opprettholde et godt funksjonsnivå er viktig for å mestre daglige aktiviteter, og for å oppleve velvære. Flere ulike studier viser at eldre personer som er fysisk aktive kan vedlikeholde en god funksjon og er mer fornøyde selv opp i høy alder. Studiene antyder at trening er spesielt viktig etter innleggelse på sykehus fordi et sykehusopphold øker risikoen for tap av funksjon. For at treningen skal ha effekt må den foregå regelmessig over tid og med en viss intensitet. Mange eldre reduserer sitt eget aktivitetsnivå med økende alder. Dette kan tyde på at de trenger mer oppfølging. I tillegg trenger vi flere studier for å vite hvilken treningsform som er mest effektiv. Formål: å undersøke om utholdenhetstrening kan bedre fysisk og kognitivt funksjonsnivå, gi mer energi og bedre livskvalitet hos eldre over 70 år som nylig har vært innlagt på sykehus og sammenlikne om utholdenhetstrening bidrar til en større bedring på effektmålene 1 år etter utskrivelse enn styrke og balansetrening.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/184 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.08.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Therese Brovold
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt , Nivå: universitetet i Oslo
Del av forskningsprogram: This project is a subproject of a multidisciplinary consortium led by Professor Knut Engedal Ullevaal University Hospital Title; Improving Mental Health of older people through multidisciplinary efforts.
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst