Forskningsprosjekt


Stressnivå under ankerhåndteringsoperasjoner i Nordsjøen

Vitenskapelig tittel:
Stressnivå under ankerhåndteringsoperasjoner i Nordsjøen

Prosjektbeskrivelse:
Mange uhell og hendelser til sjøs skyldes ofte menneskelige feil. For å trene på stressende situasjoner er simulatortrening et viktig hjelpemiddel for offshore operatører. I disse simulatorer kan der trenes på forskjellige typer ankerhåndteringsoperasjoner, der trolig en av de mest krevende i hele offshore bransjen. Hudkonduktans er et fysiologisk mål for kognitivt stress og det måles i de ekkrine svette kirtler der er lokalisert på palmarsiden af fingrene. Hjerterytmen påvirkes også av kognitiv stress og av sympatisk/parasympatisk aktivitet og kan derfor brukes til å evaluere stressrespons. Feltmålinger av denne typen vil kunne gi opplysninger om forholdene angående stressresponsen under ankerhåndteringsoperasjoner. Målet med studien er å måle stressrespons i form av hudkonduktans og hjerterytme variabilitet hos offshore operatører involvert i ankerhåndteringsoperasjoner på Nordsjøen. Disse målinger kan brukes til å validere simulator treningen og reprodusere feltforholdene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/185 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 01.11.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingunn Holmen Geving
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt