Forskningsprosjekt


Cellegift før mulig operasjon ved lokalavansert kreft i bukspyttkjertelen

Vitenskapelig tittel:
Neoadjuvant chemotherapy for borderline resectable and locally advanced pancreatic cancer - Norwegian Pancreatic Cancer Trial - 2

Prosjektbeskrivelse:
Kirurgisk behandling er eneste potensielt kurative behandling av kreft i bukspyttkjertelen. På diagnosetidspunktet har flertallet av pasientene enten fjernspredning (ca 50 %) eller lokalavansert sykdom (ca 30 %) og dermed ikke-operabel sykdom. Eneste behandlingstilbud til disse pasientene idag er palliativ cellegiftbehandling. De senere år er det rapportert at en liten andel av pasienter med lokalavansert sykdom har fått gjennomført operasjon med fjerning av svulsten etter cellegiftbehandling. Formålet med prosjektet er primært å undersøke antall pasienter med lokalavansert kreft i bukspyttkjertelen som kan tilbys operasjon etter behandling med modere cellegiftregimer. Studien vil gi kunnskap om en systematisk og enhetlig tilnærming til pasientgruppen i form av en tverrfaglig vurdering før og under cellegiftbehandling vil øke andel pasienter med lokalavansert sykdom som kan tilbys operasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1382 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De enkelte norske lokal- og universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord