Forskningsprosjekt


Den norske Klebsiella pneumoniae studien

Vitenskapelig tittel:
The population structure of Norwegian clinical isolates of Klebsiella pneumoniae

Prosjektbeskrivelse:
Studien innebærer helgenomsekvensering, bioinformatiske og biostatistiske analyser av en bakterierkolleksjon bestående av ca 1250 Klebsiella pneumoniae isolater, isolert fra norske pasienter som har hatt infeksjon med denne bakterien i perioden 2001-2015.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1185 Prosjektstart: 15.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Iren Høyland Löhr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Vest:

Post doc stipend og 3-årig prosjekt: Iren Löhr 2016

PhD-stipend: Aasmund Fostervold 2017



Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest