Forskningsprosjekt


Atrieflimmer og hjernehelse

Vitenskapelig tittel:
Fibrosis, inflammation and cerebral infarction in patients with atrial fibrillation

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke risiko for hjerneinfarkter og kognitiv svikt hos pasienter med atrieflimmer som behandles med elektrokonvertering. Hovedformålet med studien er å vurdere forekomst av stumme infarkter og mikroembolier til hjernen ved elektiv elektrokonvertering og ved oppfølging etter et år. Deltakere er personer med atrieflimmer og som det er planlagt å gjøre elektrokonvertering av. Minst 62 deltakere skal rekrutteres. Deltakelse innebærer at pasientene gjennomgår en rekke undersøkelser, inkludert MR-bilde av hjernen, PET av hjernen og hjertet og kognitive tester. Undersøkelsene gjøres før behandling, etter to uker og etter ett år. Atrieflimmer (AF) gir betydelig økt risiko for hjerneslag og kognitiv svikt. Vurdering av tromboembolisk risiko forklarer bare delvis risikoen Bedre diagnostikk ved bruk av PET og biomarkører kan bidra til bedret predikering av risiko for cerebrale komplikasjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1248 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er delvis finansiert av institusjonen. I tillegg har vi fått økonomisk støtte fra et firma i den farmasøytiske industri, Bms. Studien har ikke noe direkte med medikamentene dette firmaet selger, dette er ikke noen utrprøvning av medikament selv om pasientene som inngår i studien står på antikogulasjonsmidler som dette firmaet selger.

Firmaet som har gitt støtte har ikke noe direkte med prosjektet å gjøre annet enn at de i henhold til sitt interne regelverk skal ha rapport om mulige komplikasjoner knyttet til antikoagulasjonsmiddelet de selger dersom prosjektdeltakeren bruker akkurat dette antikoagulasjonsmiddelet og skulle få noen komplikasjoner. Dette er utførlig disktuert i protokollen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst