Forskningsprosjekt


Benyttelse av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) til studier av samspillet mellom genetikk og miljø hva gjelder de kroniske sykdommene fedme og diabetes

Vitenskapelig tittel:
Disentangle the genetic and environmental influences on obesity and diabetes. Utilizing the uniqueness of the Nord-Trøndelag Health Study

Prosjektbeskrivelse:
En god indikasjon på et individs sykdomsrisiko er familiehistorien - hvor familiemedlemmer representerer fellestrekk både hva gjelder den genetisk og miljømessige påvirkningen et individ erfarer. Prosjektet har som mål å utvikle statistisk metodikk basert på slektskap, helse- og genetiske data fra HUNT koblet til registerdata for bedre å kunne forstå kunnskapsgrunnlaget for to vanlige kroniske sykdommer, fedme og type 2 diabetes. Målet er å kunne identifisere indirekte epigenetikk, viktige miljøfaktorer, konstante og varierende faktorer gjennom livet og genetiske avhengighet mellom sykdommer. Alle faktorene vil bli adressert i et langtidsperspektiv. Metoden som utvikles vil kunne være et verktøy også for lignende sykdommer og studiesystemer. Prosjektet vil forbedre kunnskapen med hensyn til måter å kombinere forskjellige informasjonskilder på. I tillegg vil verdien av resultatene kunne brukes i offentlig og personlig helserisikoforvaltning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1288 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 30.04.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anna Marie Holand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og NTNUForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst