Forskningsprosjekt


Ikke-alkoholisk fettlever og kardiovaskulære riskofaktorer

Vitenskapelig tittel:
Ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) i en generell populasjon og assosiasjon til kardiovaskulære risikofaktorer

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å fastslå hvor mange som har fått diagnosen ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) i etterkant av den 6. Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6, 2007-08), samt å undersøke assosiasjoner mellom denne tilstanden og ulike kardiovaskulære risikofaktorer. Oppgaven baseres på data innhentet fra Tromsø 6 (n=5000). I denne delpopulasjonen vil det undersøkes hvor mange som fikk diagnosen NAFLD i etterkant av undersøkelsen, og videre vil det i et underutvalg på 100 insidenscaser av NAFLD undersøkes validiteten av den sykehusbaserte diagnosen (UNN). Dette for å vurdere om diagnosen NAFLD i UNNs register er valid nok til å kunne brukes videre. Etter dette vil assosiasjonen mellom forhøyede leverenzymer i studiepopulasjonen i Tromsø 6 og alder, kjønn, BMI, samt kardiovaskulære risikofaktorer i Tromsø 6 og Tromsø 7 undersøkes. Det vil også undersøkes hvor mange som fikk diagnosen uten økning i leverenzymer, og deres kardiovaskulære risiko.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1376 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 01.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eyvind Paulssen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstern finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, Nivå: Masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord