Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for sosial angst hos unge

Vitenskapelig tittel:
En kartlegging av forekomst av sosial angst, komorbide somatiske og psykiske lidelser, og identifikasjon av risiko- og resiliensfaktorer for sosial angst hos ungdom i et klinisk populasjonsutvalg og i en referansepopulasjon.

Prosjektbeskrivelse:
Sosial angst (SA) er kalt den oversette angstlidelsen, og vi vet lite om årsaker til den. Lidelsen er kronisk og prognosen dårlig. Det er derfor avgjørende å rette forebygging mot risikofaktorer for SA blant unge fordi svært få får lidelsen etter tenårene. De få studier som er gjort har sett på én eller noen få risikofaktorer, til tross for at forskere i dag mener SA er et resultat av samspill mellom mange faktorer. Beskyttende faktorer er også lite undersøkt. I dette prosjektet vil vi studere biologiske, psykologiske og sosiale risiko- og resiliensfaktorer for SA helhetlig på individ-, foreldre-, familie- og vennenivå på bakgrunn av nye modellforslag som ikke er empirisk testet. Målet er å kartlegge forekomst av SA og komorbide fysiske og psykiske lidelser og risiko- og resiliensfaktorer for SA hos unge i et klinisk utvalg (Hel-BUP) og en referansepopulasjon (Ung-HUNT3). Deltakere får like kjernespørsmål i undersøkelsene, og i Hel-BUP hentes journalopplysninger om diagnoser ut.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1384 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingunn Ranøyen
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for nevromedisin
NTNU, RKBU
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP)
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
21.06.2013 REK midt
08.01.2016 REK midt