Forskningsprosjekt


Modellering av faktorer som påvirker forløp av ryggsmerter

Vitenskapelig tittel:
Factors associated with the time course of low back pain: A prognostic model development

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har tidligere vært sendt til REK for fremleggingsvurdering (2016/1534). Prosjektet har nå endret både mål og innhold og vi sender derfor fullstendig søknad på nytt. Prosjektet har to hovedmål: 1) å utvikle en prediksjonsmodell for uspesifikke korsryggsmerter, og 2) implementere og prediksjonsmodellen i et digitalt beslutningsstøttesystem levert via en appløsning for smarttelefon. Datamaterialet som skal benyttes er allerede samlet inn i Danmark og omfatter 1119 yrkesaktive menn og kvinner. Data omfatter spørreskjema (helsedata og eksponering), målinger av fysisk kapasitet og objektive ukesmålinger av fysisk aktivitet med akselerometer. Data om ryggsmerter ble registrert hver måned i 12 mnd. Appløsningen er rettet mot pasienter som oppsøker hjelp i primærhelsetjenesten. Utprøving og evaluering av appløsningen vil foregå i en randomisert kontrollert studie og vil vi søke separate om godkjenning for dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/923 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Paul Jarle Mork
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres delvis via selfBACK (et 5-årig EU prosjekt, finansiert via Horizon 2020 programmet).Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2017 REK midt
09.06.2017 REK midt