Forskningsprosjekt


Muskel- og skjelettlidelser: grad av somatisering og risiko for senere uføretrygding.

Vitenskapelig tittel:
Rheumatoid arthritis, Bechterews and fibromyalgia: In relation to degree of somatization and subsequent work-related disability.

Prosjektbeskrivelse:
Somatisering kjennetegnes av gjentatte tilbakevendende og hyppig skiftende fysiske symptomer, over en periode på minst to år, som ikke kan tilskrives en organisk lidelse. Leddgikt og Bechterevs regnes som en organisk lidelse med kjent etiologi. Pasienter som lider av leddgikt rapporterer økt grad av symptomer som er forenelig somatisering. Man vet derimot mindre om betydningen av psykologiske mekanismer og somatisering blant pasienter med Bechterevs. I motsetning til leddgikt og Bechterev, har fibromyalgi en mer uklar etiologi, og har tidligere i stor grad blitt knyttet til somatisering. Inneværende prosjekt har som målsetting å teste følgende hypoteser: 1) Personer som oppgir at de har fibromyalgi rapporterer også økt grad av symptomer på angst, depresjon og somatisering, sammenlignet med personer som oppgir at de har leddgikt eller Bechterevs, 2) Personer som oppgir at de har fibromyalgi vil ha større risiko for senere uføretrygding enn personer med leddgikt eller Bechterevs.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1591 Prosjektstart: 15.06.2010 Prosjektslutt: 15.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
04.04.2014 REK midt