Forskningsprosjekt


Geografisk variasjon i kreftpasienters bruk av spesialisthelsetjenester

Vitenskapelig tittel:
Small area variations in the use of specialist health care among elderly cancer patients and among cancer patients at the end of life

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet innen helsetjenesteforskning er å undersøke om bruken av spesialisthelsetjenester ved kreftsykdom varierer mellom pasienter bosatt i forskjellige geografiske områder i Norge. Videre er hensikten å studere hvilke faktorer på pasientnivå, familienivå og kommune- og helseforetaknivå som kan bidra til å forklare eventuelle geografiske variasjoner. Forbruksvariasjoner blant to grupper av kreftpasienter vil bli studert: 1) personer som er 70 år eller eldre på diagnosetidspunktet i perioden 2011-2015 og 2) kreftpasienter ved slutten av livet som døde i perioden 2012-2016. Persondata fra Kreftregisteret, Norsk pasientregister, Dødsårsaksregister og Statistisk sentralbyrå kobles og danner basis for prosjektet. Helseatlasmetodikk og flernivåmodeller vil bli brukt i analysene. Prosjektet er forankret i SKDE, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1391 Prosjektstart: 02.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Beate Hauglann
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søker finansiering fra Kreftforeningens Open Call 2017 til lønn og driftsmidler til postdoktorstipendiat i tre år, midler til innhenting og kobling av registerdata, samt midler til dekning av reisekostnader for brukerrepresentanter og eksterne samarbeidspartnere. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord
01.02.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord