Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet - alder ingen hindring

Prosjektbeskrivelse:
1.0 Bakgrunn for prosjektet Forsettunet sykehjem ligger i Gausdal og består 3 avdelinger, 2 somatiske avdelinger og 1 skjermet enhet for personer for demens til sammen med ca 46 beboere. I disse dager er det kommet et høringsutkast som foreslår at Forsettunet blir et kompetansesenter for demens. dette medfører at det de 2 store avdelingene blir omgjort til mindre og tilrettelagt for personer med demens avdelinger. Vi som jobber på Forsettunet ser at fysisk aktivitet som for eksempel å gå ut en tur, blir ofte ikke prioritert fordi tiden ikke alltid strekker til. Samtidig vet vi hvor viktig det er for helsen at vi kommer oss ut og får rørt på oss litt. Vi vet også at fysisk aktivitet er med på å forebygge andre sykdommer. Fysisk aktivitet er med å styrke mestring, og for å opplevel hverdagen som meningsfull. I forskrift og retningslinjer om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten i kommunene (1997) står det blant annet at beboerne skal få dekket sine grunnleggende behov.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1603 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 15.03.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Helene Dypdal
Forskningsansvarlig(e):  Forsettunet sykehjem
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst