Forskningsprosjekt


Konsolideringsbehandling hos behandlede pasienter med positiv PET-CT

Vitenskapelig tittel:
NMSG25/16 – THE CONPET STUDY KRd consolidation in myeloma patients with a positive PET-CT after standard first line treatment. A phase II study

Prosjektbeskrivelse:
Det er kjent at PET-CT etter førstelinjebehandling er den sterkeste prediktoren for overlevelse ved myelomatose. Følgende vet vi ikke: Hvor mange pasienter med vanlig nordisk førstelinjebehandling er PET-positive? Kan man gjøre disse PET-negative ved en forsterket konsolideringsbehadling? Hvor godt tolereres en slik konsolideringsbehandling etter førstelinjebehandling? Studien blir gjort som en enarmet fase-2-studie, men de PET-negative vil også følges for overall survival. De PET-positive får 4 sykluser med Carfilzomib-Revlimid-Dexamethason. Carfilzomib er et mer potent medikament enn de vi bruker i førstelinjebehandlingen, og vil således potensielt kunne gjøre PET-positive til PET-negative.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/974 EudraCT-nummer: 2017-000586-72 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fredrik Schjesvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Amgen Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
13.09.2017 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst