Forskningsprosjekt


3D bioprinting med adult mesenchymale og/eller insulinproduserende vev for behandling av diabetes.

Vitenskapelig tittel:
3D Bioprinting with adult mesenchymal stem cells and/or insulin producing tissue for treatment of diabetes.

Prosjektbeskrivelse:
Type 1 diabetes en kronisk sykdom der insulinproduserende øycellene i pankreas er ødelagt. Erstatning av disse ved transplantasjon av øyceller (isolert fra donor pankreas) er i dag et klinisk behandlingsalternativ til pasienter med ustabil type 1 diabetes. Men det er flere begrensninger. 1) Disse pasienter vil trenge livslang immundempende medisiner for å hinder avstøtning av fremmed vev. 2) Transplantasjon av øycellene skjer til leveren hos resipientene som fører til en celle-mediert inflammasjonsreaksjon og tap av transplantatet. 3) Pasientene trenger flere transplantasjoner da isolering av øycellene fra en pankreas er ikke nok. Mesenkymale adulte stamceller (MSC) er vist å kunne bedre overlevelsen av øyceller ved immunmodulerende og anti inflammatoriske egenskaper. I dette prosjektet ønsker vi å bygge et hus (scaffold) ved 3D bioprinting av insulinproduserende celler og MSC som kan transplanteres til andre steder enn leveren og undersøke dette in vitro og in vivo (gnager model).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/976 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 01.06.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Scholz
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

 Prosjektet finansieres av egne forskningsmidler, inkl midler ifra diabetesforbundet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Stem cell to promote islet survival and engraftment , Nivå: Post doctor
Materiale fra biobank:
Biobank for somatiske stamceller
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst