Forskningsprosjekt


Stress-hjerte - forekomst og overlevelse

Vitenskapelig tittel:
Takotsubo kardiomyopati - forekomst og overlevelse

Prosjektbeskrivelse:
"Stress-hjerte" eller takotsubo kardiomyopati er en relativt sjelden tilstand som karakteriseres av en -ofte forbigående- utvidelse og sviktende pumpefunksjon av hjertets venstre hovedkammer. Forekomst, utløsende faktorer, symptomer, funn og prognose er tidligere i liten grad undersøkt hos norske pasienter. Dette ønskes undersøkt i denne retrospektive studien av pasienter med diagnosen Takotsubo kardiomyopati behandlet ved Sørlandet sykehus Arendal i perioden 2010-2016
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1281 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jarle Jortveit
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF Arendal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst