Forskningsprosjekt


Skal pasienter med meniskskade opereres eller behandles med opptrening?

Vitenskapelig tittel:
Artroskopisk eller konservativ behandling for pasienter med degenerativ meniskskade. En randomisert klinisk-kontrollert studie.

Prosjektbeskrivelse:
Partiell artroskopisk meniskektomi er en vanlig kirurgisk prosedyre hos pasienter med meniskskade. Mange pasienter rapporterer mindre smerte, bedre funksjon og bedre livskvalitet (Burks et al 1997). På tross av redusert knesmerte og forbedret knefunksjon viste Roos et al (2000) at 3 måneder etter meniskoperasjon har en majoritet av pasientene redusert fysisk aktivitetsnivå og 38% var ikke fysisk aktive, mot bare 9% før operasjonen. Fysisk aktivitet er vel dokumentert som effektiv behandlingsform for pasienter med knedegenerasjon for å bedre funksjon og redusere smerte, både for subakutte og langvarige (Börjesson et al 1996 and 2001,Matthews and St-Pierre 1996, Roos 2002). Det er sterke bevis for at fysisk aktivitet kan redusere smerte, bedre funksjonen og livskvaliteten for personer med osteoartrose (Pedersen and Saltin 2006). Formål Målet med denne studien er å sammenligne to behandlinger; artroskopisk meniskreseksjon sammenlignet med veiledet høydosert opptrening.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/183 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Håvard Østerås
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Skal pasienter med meniskskade opereres eller behandles med opptrening?
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt