Forskningsprosjekt


Søvnproblemer, muskel- og skjelettplager og risiko for uføretrygd

Vitenskapelig tittel:
Sleep problems, chronic musculoskeletal pain and risk of disability pension: the Norwegian HUNT Study.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studiet er å studere sammenhengen mellom søvnproblemer, muskelskjelettsmerter og risiko for uføretrygd. Vi vil også undersøke om livsstils, arbeids, helse, og sosioøkonomiske faktorer kan påvirke denne sammenhengen. Vi vil bruke data fra HUNT2 og HUNT3 koblet til FD Trygd ved Statistisk sentralbyrå, slik at vi proskpektivt kan studere disse sammenhengene. Vi gjør oppmerksom op at dataene allerede er koblet i et annet prosjekt (ledet av professor Steinar Krokstad), og som vi har bidratt til betaling for, og at dataene for det foreslåtte prosjektet derfor er klar til bruk. Studiet vil gi økt kunnskap om samspillet mellom søvnproblemer og muskelskjelettplager når det gjelder risiko for uføretrygd, samt at det kan avdekke modifiserbare faktorer som kan redusere den antatt økte risikoen som personer med søvproblemer og smerter har for å bli uførepensjonert, slik at man kanskje kan forebygge uførhet og øke arbeidsevnen selv om man er plaget med smerter og søvnproblemer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/920 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Paul Jarle Mork
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet HMN-NTNU fiansierer stipendiatstillingen til Eivind S SkarpsnoForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin og helsevitenskap, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2017 REK midt