Forskningsprosjekt


Tinnitus og komorbiditet

Vitenskapelig tittel:
Tinnitus and comorbidity

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning: Sammenheng mellom tinnitus og hjerte-karsykdom, med smerte, mestring av arbeidet, sykemelding, og mønstre av komorbiditet, alvorlighetsgrad av tinnitus og bruk av helsetjenesten. Data fra Tromsø 7 (2015-2016, n=21 083 ≥ 40 år) brukes. Helseundersøkelsen inkluderer bl.a. blodtrykk og smertefølsomhet. Spørreskjemaer spør bl.a. om tinnitus, hjerte-karsykdom, medikamentbruk, sosioøkonomi, risikofaktorer, mestring av arbeidet og sykemelding. Data fra KUHR-registeret kobles til datamaterialet. Analysene vil være statistiske analyser med kontroll for kovariater. Kunnskapen om tinnitus er fragmentert og kommer mest fra små kliniske studier. Studien kan bidra med en bedre forståelse av betydningen av komorbiditet for forløpet av tinnitus, og behandlingsbehovet i helsetjenesten. En studie av dette omfanget som kombinerer spørsmål om tinnitus med rike opplysninger om helse og helsetjenestebruk er ganske unik.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1099 Prosjektstart: 15.06.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Norun Hjertager Krog
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, via Hørselshemmedes Landsforbund, og Folkehelseinstituttet.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord