Forskningsprosjekt


Skandinavisk multiregister studie av antiepileptika teratogenesitet: SCAN-AED studien

Vitenskapelig tittel:
Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study

Prosjektbeskrivelse:
Skandinavisk multiregisterstudie der formålet er å undersøke hvilke epilepsimedikamenter og kombinasjoner av disse under graviteten som gir minst misdannelser og autisme hos barnet, samt om høydose folsyre er trygt og kan forhindre fosterskade. Alle svangerskap registrert i de Medisinske fødselsregistrene i Norge, Sverige og Danmark fra henholdsvis 2004, 2005 og 1995 vil inngå i studien. Studiepopulasjonen er kvinner der det er registret uthenting av antiepileptika mellom befruktningstidspunkt og fødselsdato. Referansepopulasjonen er alle andre registrerte svangerskap. Data fra Medisinsk fødselsregister vil kobles med data i Reseptregisteret og Norsk Pasientregister i Norge, Sverige og Danmark, samt sosioøkonomisk informasjon fra de Statistiske sentralbyråene. Barn utsatt for epilepsimedikamenter i fosterlivet sammenlignes med barn uten slik eksponering med tanke på medfødte misdannelser og autisme. Barna deles inn etter type medikament og bruk av folsyretilskudd i statistiske modeller der andre faktorer som kan påvirke utfallet tas høyde for.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1196 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 01.06.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marte-Helene Bjørk
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NordForsk: 9 570 000 NOK, Øvrig økonomisk støtte fra Bergen Epilepsy Research Groups egne midler, Torbjørg Hauges legat, Forsberg og Aulies legat, Epilepsiforbundet i Norge.  In kind ressurser fra Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Karolinska Insitutet, Aarhus Universitetssykehus, Universitetet i Aarhus, Oslo Universitetssykehus. 

NordForsk er underlagt Nordisk ministerråd. Den aktuelle tildelingen var rettet mot Nordiske forskningsgrupper som kobler flere registre i flere Nordiske land, for å bedre muligheten for å utnytte de Nordiske registerressursene og å identifisere "flaskehalser" for å gjennomføre slik forskning. Tildelingen ligger under programmet "Nordic Programme on Health and Welfare".  Dette programmet er beskrevet slik: Nordic Programme on Health and Welfare is a collaborative effort between Denmark (the Danish Council for Independent Research | Medical Sciences), Finland (The Academy of Finland), Iceland (The Icelandic Centre for Research Rannís), Norway (The Research Council of Norway), Sweden (The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare Forte and The Swedish Research Council) and NordForsk.

The overall goal of the Nordic Programme on Health and Welfare is to improve health in the Nordic countries by finding solutions to societal and public health challenges through high-quality research.

The Nordic countries possess a unique source of knowledge in their population-based register and biobank data. The research infrastructures that result from the alignment of socio-economic and health registers across the Nordic countries can be utilised to apply a multidisciplinary approach to research activities targeting grand societal challenges.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest