Forskningsprosjekt


Balansetrening hos Parkinsonpasienter

Vitenskapelig tittel:
Balance training for Parkinson patients

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal gjennom metoden SSED (Single Subject Experimental Design) gi svar på om en spesiell type balansetrening kan gi pasienter med Parkinson sykdom bedre gangfunksjon. Personer med Parkinson sykdom har svært ofte problemer med nedsatt balanse og redusert gangfunksjon, og det vil være viktig å forske på hvilke typer fysioterapeutiske tiltak som kan være med på å forbedre disse funksjonene. Metoden er kvantitativ og problemstillingen besvares gjennom innsamling og vurdering av testresultatene som fremkommer av gang-, og balansetestene som blir brukt i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1097 Prosjektstart: 03.07.2017 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kristin Benjaminsen Borch
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Honorar til fysioterapeuten som gjennomfører intervensjonen vil dekkes av egenandeler fra pasienten i henhold til gjeldene takstplakat for fysioterapi, evnt. frikort. Prosjektet vil trolig utover dette ikke ha nevneverdige utgifter. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helsefag Klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Balansetrening hos Parkinsonpasienter
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
29.11.2018 REK nord