Forskningsprosjekt


Utendørs fysioterapibehandling i gruppe for personer med multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:
Physiotherapy training in outdoor group training for Multiple Sclerosis patients

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studiet er å undersøke hvordan en fysioterapeutisk intervensjon utført som en utendørs gruppebehandling påvirker balanse, gangfunksjon og tillit til egen balanse hos personer med multippel sklerose. Deltakerne i forskningsprosjektet vil delta i en intervensjon som vil vare 1 time, 2 ganger i uken og over 6 uker. For å besvare problemstillingen vil det bli benyttet standardiserte tester som måler balanse, gangfunksjon og tillit til egen balanse. Deltakerne skal testes før start av intervensjon, etter tre ukers intervensjon, ved avsluttet intervensjon og en måned etter avsluttet intervensjon. Resultatene vil bli statistisk analysert for å se om det har skjedd en endring i de tre nevne parameterne hos deltakerne. Resultatet vil bli analysert visuelt og bli presentert i grafer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1096 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Benjaminsen Borch
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Pasientreiser vil dekke reiser til testing og behandling ved behov. 
Pasientene må dekke egenandel i henhold til HELFOs takstplakat for fysioterapibehandling. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helsefag Klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Utendørs fysioterapibehandling i gruppe for personer med multippel sklerose
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
29.11.2018 REK nord