Forskningsprosjekt


Varighet av smerter og ubehag etter mandeloperasjon hos barn

Vitenskapelig tittel:
Duration of pain and discomfort after pediatric tonsillectomy – 
a survey using parents’ evaluations

Prosjektbeskrivelse:
Fjerning av mandlene (tonsillectomi) er et hyppig inngrep hos barn. Kirurgien kan gi betydelige smerter i 1-2 uker, og dette må foreldrene vurdere og håndtere hjemme. Studier har vist dårlig effekt av mange vanlige smerteregimer etter tonsillectomi. Mange foreldre er dessuten redde for å gi barn smertestillende medisiner, og barn vil ofte ikke ta medisinene. En rekke typer pasient-opplæringssystemer har vært forsøkt med varierende effekt. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldre til barn som gjennomgår dagkirurgisk tonsillectomi. Foreldre bes vurdere barnets smertegrad før hjemreise. De kontaktes telefonisk etter 1, 3, 7 og 14 dager og spørres om barnets smertegrad, om smerten påvirker spising/lek/søvn, om barnet har fått smertestillende medikamenter, og om hvor vanskelig det er å vurdere smerten. FACES smerteskala for barn og Postoperative Pain Measure for Parents er intervjuerens smerteverktøy. Våre funn vil brukes til å forbedre foreldreinformasjon og smerteregimer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1065 Prosjektstart: 21.08.2017 Prosjektslutt: 28.02.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Signe Søvik
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Undersøkelsen finansieres ikke utover ordinær lønn fra Ahus og UiO til Signe Søvik. David Hui er medisinstudent og utfører studien som sin obligatoriske prosjektoppgaveForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst