Forskningsprosjekt


Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med PCSK9-inhibisjon.

Vitenskapelig tittel:
Beskrive en FH-populasjon som får intensiv lipidsenkende behandling. Vurdere om den intensive medikamentelle behandlingen medfører dårligere etterlevelse av kostråd. Medfører lavere kolesterolverdier at det er lettere å leve med FH diagnosen? Metode: Kvantitativ analyse av registrerte data med hensyn til lipidstatus, antropometriske mål og preklinisk-klinisk koronarsykdom. Gjennomføre kostregistrering ved hjelp av SmartDiet skjema og ved behov gjennomføre et strukturert intervju med pasienter. Behandlingen med PCSK9-inhibisjon er kostbar og det er vesentlig at pasientene har optimal medikamentell behandling forøvrig og at de opprettholder et sunt levesett. Oppgaven kan bidra til 1) å dokumentere lipidstatus og klinisk status til høyrisiko FH-pasienter på intensiv lipidsenkende behandling 2) å dokumentere hvor sunt kostholdet er hos FH pasienter som behandles med PCSK9-inhibisjon 3) å vise om det er nødvendig å intensivere kostveiledningen hos disse pasientene.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: FH er en hyppig arvelig sykdom som ved utilstrekkelig behandling medfører betydelig reduserte leveutsikter og økt fare for prematur koronarsykdom. Vestfold Indremedisinske Senter har ca. 150 pasienter med genetisk verifisert FH. 44 av disse som har særlig høy risiko, får tilleggsbehandling med PCSK9-inhibisjon. I samarbeid med NKTforFH er kliniske parametere og lipidstatus registrert i et Excel-ark. Problemstilling: Beskrive en FH-populasjon som får intensiv lipidsenkende behandling. Vurdere om den intensive medikamentelle behandlingen medfører dårligere etterlevelse av kostråd. Medfører lavere kolesterolverdier at det er lettere å leve med FH diagnosen? Metode: Kvantitativ analyse av registrerte data med hensyn til lipidstatus, antropometriske mål og preklinisk-klinisk koronarsykdom. Gjennomføre kostregistrering ved hjelp av SmartDiet skjema og ved behov gjennomføre et strukturert intervju med pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1054 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo dekker kr 5000 i løpende utgifter til masterstudentenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæringsfysiolog, Nivå: Masterstudent
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst