Forskningsprosjekt


Metagenomisk karakterisering av pleurainfeksjoner

Vitenskapelig tittel:
Spontaneous pleural empyema - invaders from the oral cavity

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien ønsker vi å kartlegge hvilke mikrober som er tilstede i pussdannende infeksjoner i pleurahulen (pleuraempyem). Prøvematerialet som vil undersøkes er puss tappet fra pasienter med pleuraempyem. Vi vil bruke en form for DNA-sekvensering som kan påvise langt flere mikrober enn dagens rutinediagnostikk. Den vanligste årsaken til pleuraempyem er antatt å være bakteriell lungebetennelse. Erfaring fra vår avdeling indikerer at denne oppfatningen ikke er korrekt. Vi ser at mange av empyemene har en mikrobesammensetning som i stor grad overlapper med den man finner i bakterielle hjerneabscesser. I tillegg kommer at pasienter med denne typen empyem ikke har en forutgående sykehistorie forenlig med lungebetennelse. Vi vil undersøke om det finnes en definert gruppe mikrober i munnhulen som er stand til å etablere infeksjoner i høyt oksygenert vev som hjerne og lunge. Dersom hypotesen understøttes vil våre funn bidra til å endre den gjeldende forståelsen av pleuraempyem.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1095 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kommedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Materiale fra biobank:
Mikrobiologisk avdeling Helse Bergen
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
01.02.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord