Forskningsprosjekt


Kjernestabilitetstrening i stående for personer med moderat Multippel Sklerose.

Vitenskapelig tittel:
I hvilken grad kan trening av kjernestabilitet i stående påvirke dynamisk og statisk balanse hos personer med moderat Multippel Sklerose. En single-subject studie med 2 deltakere.

Prosjektbeskrivelse:
Nedsatt balanse hos personer med Multippel Sklerose er en av hovedårsakene til fall hos denne gruppen. Nedsatt balanse fører også til redusert tiltro til seg selv, nedsatt aktivitetsnivå og redusert deltakelse i samfunnet. For å trene opp balansen hos personer med MS er det ønskelig å se hvordan oppgavespesifikk trening i stående med fokus på kjernemuskulatur kan påvirke. Tidligere studier viser positiv effekt av styrking av kjernemuskulatur, men ingen studier har sett på effekten av stående trening ifht balanse. Studien er en Single Subjekt experimental design der 2 deltakere blir testet flere ganger før, under og etter intervensjonen. Målsetningen er å se i hvilken grad stående trening av kjernestabilitet kan bedre balansen hos deltakerene. Studien blir lagt opp individuelt for de to deltakerne for å styrke svak muskluatur hos hver deltaker og med fokus på optimal alignment i øvelsene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1094 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lone Jørgensen
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Undersøkelse gjennomføres av privatpraktiserende fysioterapeut uten utgifter for pasientene.

Intervensjon dekkes av sykehus som behandler i henhold til egenandelstak 1. Kjøring til og fra behandling og undersøkelse dekkes av pasientreiser dersom det er ønskelig for deltakeren. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Klinisk Nevrologisk Fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
17.08.2017 REK nord