Forskningsprosjekt


Effekter av skiftarbeid på fysisk form, søvnkvalitet og livskvalitet hos politiet

Vitenskapelig tittel:
The Influence of shift work on physical fitness, sleep, diet and quality of life among police-students.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets mål er å øke kunnskapen hvordan arbeid innen ordenstjeneste i politiet med roterende skift påvirker helsen til den enkelte tjenesteperson. Begreper «god helse» innebærer en rekke faktorer. I dette prosjektet vil vi undersøke grad av «god helse» ved hjelp av disse faktorene: Fysisk form (kondisjon og maksimal styrke), kroppssammensetning, blodtrykk, søvnkvalitet, kosthold og livskvalitet. I tillegg til dette vil vi kartlegge psykologisk hardførhet. Økt kunnskap på dette området vil være nyttig i forhold til politiutdanningen og vil bidra til økt kunnskap om hvordan man kan redusere den mulig økte helsemessige belastningen for den enkelte knyttet til skiftarbeid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1305 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 30.06.2025

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Espen Gjevestad
Forskningsansvarlig(e):  Politihøgskolen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Politihøgskolen ved tildelt FoU tid til Espen Gjevestad, Asle M Sandvik, Per-Ludvik Kjendli og Thomas Dillern.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst