Forskningsprosjekt


Forbedret diagnostikk og behandling av lungekreft ved bruk av hybrid PET/MR-avbildning og nye visualiseringsverktøy

Vitenskapelig tittel:
Advancing diagnosis and treatment for lung cancer patients using hybrid PET/MR imaging and novel visualization tools

Prosjektbeskrivelse:
Positronemisjonstomografi (PET) kombinert med magnetresonanstomografi (MR) har siden klinisk innføring i 2010 vist potensial for å bedre visualiseringen av lungetumorer, sammenlignet med standard PET/computertomografi (CT)-undersøkelse. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt PET/MR forbedrer avbildningen av lungekreft, sammenlignet med PET/CT, med fokus på primærtumor i lungen, samt hvordan bildebaserte biomarkører korrelerer med histologiske funn. Vi ønsker også å utvikle nye metoder for avgrensning av tumor og visualisering av heterogeniteter, slik at persontilpasset strålebehandling kan gis med økt stråledose til tumor og mindre skade på normalt friskt vev.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/915 Prosjektstart: 09.01.2017 Prosjektslutt: 08.01.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rune Sundset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønnsmidler til stipendiat fra UiT - Norges Arktiske Universitet

Driftsmedler fra Helse Nord RHFForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi og medisinsk genetikk. St. Olavs Hospital HF (Biobanknr. 155)
Norwegian Lung Cancer Biobank
Generell kreftforskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt