Forskningsprosjekt


Identifisering av hjertesykdom med biomarkører

Vitenskapelig tittel:
Diagnostic and prognostic value of biomarkers in suspected coronary artery disease

Prosjektbeskrivelse:
En stor andel av pasientene som henvises sykehus på grunn av mistanke om brystsmerter forårsaket av forsnevring av hjertets kransårer, såkalt angina pectoris, viser seg ved røntgenundersøkelse (koronar angiografi) å ikke ha kransåresykdom. I dag undersøkes mange pasienter med såkalt koronar CT angiografi. Ulemper med CT angiografi omfatter stråleeksponering, risiko for allergiske reaksjoner på røntgenkontrast og høye kostnader. Det er derfor ønskelig med alternative, kostnadseffektive metoder som kan identifisere de pasientene som ikke har kransåresykdom. Vi ønsker å teste om ulike biokjemiske substanser som kan måles i blodprøver, såkalte biomarkører, kan brukes til dette. Spesielt er vi interessert i å undersøke om en spesielt følsom, ny målemetode for hjertemuskelproteinet troponin I kan være nyttig i denne sammenheng. I tillegg ønsker vi å måle nivået av andre potensielle biomarkører på hjerte- og karsykdom for å vurdere sammenhengen med kransåresykdom og prognose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1291 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 01.07.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Omland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Akershus UniversitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst