Forskningsprosjekt


Miljøtilbud i poliklinisk behandling av ROP-pasienter. Nyttig eller nødvendig?

Prosjektbeskrivelse:
Rus og Psykisk lidelse (ROP) er en poliklinikk som tilhører Lovisenberg diakonale sykehus. Klinikken er åpen mandag-fredag 08:00-15:30, og har et miljøtilbud som er åpent to timer per dag. Miljøtilbudet er et rom med et stort langbord hvor det hele tiden er to fra personalgruppen tilstede (spesialister med profesjonsutdanning). Pasientene kan komme dit for å hente medisiner, spise, være sosiale eller få praktisk bistand. Tilbudet ble opprettet i 2001 og har ikke vært evaluert siden da. Jeg ønsker derfor å undersøke hvilke erfaringer pasientene har med et miljøtilbud som en del av den polikliniske behandlingen i spesialisthelsetjenesten, og om de har innspill til hva de tenker kunne vært annerledes. Dette ønsker jeg å gjøre ved hjelp av en kvalitativ undersøkelse hvor jeg bruker semistrukturerte intervjuer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1042 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.07.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Åse Marie Håkonsen
Forskningsansvarlig(e):  VID vitenskapelige høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt



Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sosialt arbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2017 REK sør-øst