Forskningsprosjekt


Observasjonsstudie av veksthemma foster i tredje trimester

Vitenskapelig tittel:
Identification in the third trimester of fetuses at risk of growth restriction or compromise: a longitudinal audit of current practice around Europe.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikta med studien er å kartlegge forekomst, handsaming og utfall hos foster med veksthemming i siste tredjedel av svangerskapet. Gravide som vert henvist med spørsmål om føtal veksthemming eller gravide der denne tilstanden vert tilfeldig oppdaga skal rekrutterast. Svangerskap i studien vil få same handsaming, men data vil bli registrert i ein forskingsdatabase og analysar av desse vil danne grunnlaget for ein seinare prospektiv randomisert studie. Studien omfattar 30 avdelingar i Europa, og opp til 5250 deltakerne, 150-200 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/949 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.03.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnar Kvie Sande
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått eit stipend frå Imperial CollegeHealthcare NHS Trust i London for utgifter knytt til oppretting av server. Ut over dette ligg det p.t. ikkje føre ekstern finansiering av prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2017 REK vest