Forskningsprosjekt


Ryggmargsskadepasienter i Norge i perioden 2011-2016

Vitenskapelig tittel:
The epidemiology of Norwegian patients with spinal cord injury in 2011-2015, based on a national SCI registry.

Prosjektbeskrivelse:
Skader i ryggmargen kan gi varige sammensatte funksjonstap. Det er tre spesialavdelinger for pasienter med ryggmargsskade i Norge; St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Sunnaas sykehus. Fagmiljøet og brukerorganisasjonen tok initiativet for etablering av et nasjonalt register for denne pasientgruppen i 2009. Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) har vært i drift siden 2011 og ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2012. I perioden 2011-2015 er det samlet inn unikt data for 541 personer i NorSCIR (dekningsgrad > 90 % i hele NorSCIR skal publisere vitenskapelige artikler som beskriver prosessen rundt etableringen av et nasjonalt ryggmargskaderegister samt epidemiologi for ryggmargsskadepasienter. Grunnlaget for fremstillingen er utviklingsarbeid og innsamlede data i NorSCIR.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1092 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 01.04.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Annette Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler fra St Olavs Hospital. Viser til vedlegg.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
01.02.2018 REK nord