Forskningsprosjekt


Utvikling og testing av en elektronisk kvalitetssikringsdatabase for prostataopererte

Vitenskapelig tittel:
Development, implementation and utility of an electronic database for patients treated with radical prostatectomy

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil utvikle og teste en elektronisk kvalitetssikringsdatabase for pasienter med prostatacancer, som har fått utført robotassisterte operasjoner ved urologisk seksjon, Hamar sykehus. For å overvåke og sikre kvaliteten på arbeidet er det utviklet en elektronisk database for kvalitetssikring. Hensikten med dette prosjektet er å beskrive den tekniske løsningen/ databasens funksjon og vurdere datakvaliteten av medisinsk data og beskrivelse av pasientpopulasjonen. Det vil undersøkes også kvaliteten av behandlingen ut fra pasientperspektiv. Det er utviklet et spørreskjema, som pasienten fyller ut elektronisk før operasjonen og ved kontroller etter 3 og 12 måneder. Disse dataene overføres til databasen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1257 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Slaaen Jordhøy
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kvalitetssikringsdatabasen er finansiert av Sykehuset Innlandet og midler til en PhD student (Ola Christiansen) søkes fra forskningsavdelingen, SIForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst