Forskningsprosjekt


En mulig effekt av Oxytocin i interaksjon mellom dyr og menneske

Prosjektbeskrivelse:
Gjennom satsingen på Grønn omsorg ønsker myndighetene å utrede potensialet som ligger i bruk av gårdens ressurser i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Et bidrag til eksisterende og pågående forskning vil være å kartlegge de biokjemiske endringene hos mennesker i interaksjon med husdyr. Formålett med denne studien er å studere den biokjemiske effekten interaksjon med storfe kan ha på mennesket i form av endret serumkonsentrasjon av oxytocin. Man vil derfor undersøke hvorvidt nivået av oxytocin endrer seg hos en gruppe kvinnelige studenter i interaksjon med storfe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1589 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 15.05.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bente Berget
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet for miljø-og biovitenskap
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst