Forskningsprosjekt


Gruppebasert behandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker

Vitenskapelig tittel:
Group based treatment for persons with social communication disorder: A Randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Mange personer med ervervede hjerneskader får kognitive følgevirkninger som vansker med hukommelse, oppmerksomhet og atferdsregulering m.m.. Disse vanskene kan påvirke sosiale kommunikasjonsferdigheter og evne til å delta aktivt i sosialt liv. I Norge har vi manglende behandlingsverktøy for personer med sosiale kommunikasjonsvansker. Internasjonalt ser man at det er utviklet flere gruppebaserte behandlingsprogram med lovende resultater. Et av disse er; Group Interactive Structured Treatment (GIST) som er en modulbasert behandling som gis poliklinisk 1-2 ganger pr. uke, med oppfølgingsmodul etter 3 og 6 mnd. Vi ønsker å se om GIST gjennomført på 2 ulike måter har effekt. Vi vil gjøre en studie (RCT) med 60 personer: gruppe 1 (N=30) mottar poliklinisk GIST-behandling. Gruppe 2 (N=30) mottar ikke behandling i samme periode som gruppe 1, og vil fungere som en ventende kontrollgruppe. Deretter mottar Gruppe 2 intensiv GIST-behandling over 4 uker som inneliggende pasient på Sunnaas sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1360 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 01.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Melanie Kirmess
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiat finansieres av Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Logopedi, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst