Forskningsprosjekt


InfPreg (Infection in Pregnancy= Infeksjon i svangerskapet), en delstudie av PreventADALL

Vitenskapelig tittel:
InfPreg (Impact of infections in pregnancy for placenta health, pregnancy and newborn outcome and for development of allergies, asthma and later non communicable diseases (NCDs) in children)

Prosjektbeskrivelse:
Immunsystemet i svangerskapet er komplekst og lite kartlagt. Morkaken spiller en viktig rolle som et immunregulerende grenseflate som bla. beskytter fosteret mot systemisk infeksjon. Infeksjonssykdommer hos den gravide kvinnen, både systemiske og genitale, kan påvirke morkakefunksjon, samt svangerskapsutfall, føtal / nyfødt helse og kan spille en rolle i senere utvikling av NCDs. InfPreg er en understudie av PreventADALL, og alle delprosjekter er omfattet av studiedeltakernes primære samtykke. REK Sør-Øst avd B (2014/518) sendte prosjektleders klage over manglende godkjenning av delstudien «HPV i svangerskapet», som InfPreg bygger på, til NEM. NEM avgjorde at PreventADALL-samtykket omfattet NCD, ikke bare asthma og allergi. I tråd med avgjørelsen i NEM (ref 2017/103) sendes denne søknaden til REK med forslag om hvordan kvinnene som deltar i PreventADALL ytterligere kan bli informert om detaljer i Inf Preg-delstudien (samt deres mulighet til å trekke seg når som helst fra studien)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1053 Prosjektstart: 03.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2044

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karin C. Lødrup Carlsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

HelseSør-Øst har innvilget en stipendiatstilling for undersøkelse av HPV isvangerskapet tilknyttet dette prosjektet. Sykehuset Østfold har også gittgaranti til en stipendiat, samt finansiert forbruksmateriell for utførelse avanalyser i prosjektet. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
PreventADALL
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst