Forskningsprosjekt


Anvendbarheten av en ny smart telefon applikasjon for bevegelsesanalyse av spontane bevegelser hos spedbarn

Vitenskapelig tittel:
Feasibility of a smartphone application for computer-based movement analysis during the fidgety period of general movements

Prosjektbeskrivelse:
Analyse av spontane bevegelser fra videofilm kan benyttes som del av en medisinsk utredning med tanke på utvikling av cerebral parese hos syke nyfødte. Slike video filmer har så langt vært utført under standardiserte forhold på sykehus. Forskningsgruppen bak dette prosjektet utvikler nå en smart telefon applikasjon som skal gjøre det mulig for foreldre å ta video film av sitt spedabrns bevegelser hjemme og sende dette til eksperter ved sykehuset for undersøkelse. Hensikten med dette prosjektet er å teste om en nyutviklet App (In-Motion) kan brukes til å ta film av spedbarns spontane bevegelser, sende filmen til en sikker mottaksadresse på St. Olavs Hospital for analyse og hvordan foreldre opplever dette. 90 syke nyfødte fra Norge, Danmark, Belgia, USA og India skal delta. Foreldre skal ta videoer av sine barn og besvare spørreskjemaer. Videoenes kvalitet skal evalueres av eksperter innen feltet og mulighetstestes for bruk i data baserte bevegelsesanalyse programmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/913 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Lars Adde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsprosjektet finansieres fra Samarbeidsorganet i Helse-Midt Norge.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2017 REK midt
27.10.2017 REK midt
07.02.2018 REK midt
06.06.2018 REK midt