Forskningsprosjekt


Utredning av pasienter med redusert bevissthetsnivå etter ervervet hjerneskade

Vitenskapelig tittel:
Bruk av nye funksjonelle hjerneavbildningsmetoder ved utredning av pasienter med redusert bevissthetsnivå etter ervervet hjerneskade – en pilotstudie med sikte på å undersøke om hjerneavbildningsmetoder gir kunnskap om bevissthet som kan supplere atferdsobservasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en pilotstudie som skal undersøke hva Funksjonell Magnetisk Resonans Imaging (fMRI) og Event Related Potentials (ERP) kan bidra med som supplerende metoder til atferdsbaserte kartleggingsverktøy i utredning av personer med redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade. Korrekt diagnostikk er bl.a. avgjørende for å identifisere hvilke pasienter som har forutsetning for å oppnå et høyere funksjonsnivå på sikt. Prosjektet har videre som siktemål at rehabiliteringsmiljøene erverver kompetanse i bruken av de aktuelle metodene. 18 pasienter/tidligere innlagte pasienter på Sunnaas sykehus med redusert bevissthet innen tre kategorier skal inkluderes, og analysene sammenlignes med resultatene fra en kontrollgruppe (10 personer) rekruttert fra egen institusjon og UIO.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1516 Prosjektstart: 18.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2010 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst