Forskningsprosjekt


Psykofarmaka bruk på norske sykehjem - effekt av legemiddelgjennomgang

Vitenskapelig tittel:
Psychotropic drug use in nursing homes, the effect of drug review and associations with clinical symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Studien er et PhD prosjekt, hvor det overordnede målet er å se på legemiddelforeskriving hos eldre personer. Prosjektet bruker data samlet inn fra to settinger (sykehus, sykehjem), for å besvare tre forskjellige spørsmål: 1. Beskrive forbruket av psykofarmaka ved innleggelse, utskrivelse og 9 måneder etter utskrivelse fra en alderspsykiatrisk avdeling. 2. Beskrive legemiddelforeskriving ved innleggelse på sykehjem og analysere hvordan kognisjon, depresjon, angst og andre nevropsykiatriske symptomer ved innleggelse er assosiert med endringer i legemiddelforeskriving i en 24 måneders oppfølgingsperiode. 3. Hvordan vil opplæring av sykehjemsleger og legemiddelgjennomgang med NorGeP-NH påvirke legemiddelforeskriving og er legemiddelforeskriving assosiert med kliniske variabler som depresjon, kognisjon og livskvalitet? Denne REK søknaden gjelder forskningsspørsmål 3.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1322 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Østfold finansierer prosjektet gjennom PhD-stipendiat til overlege Enrico Callegari og drifstmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst