Forskningsprosjekt


Endringer i blodstrøm til hjernen under gallekirurgi utført med kikkhullsmetodikk

Vitenskapelig tittel:
Internal carotid artery blood flow changes during laparoscopic cholecystectomy

Prosjektbeskrivelse:
Blodsirkulasjon til hjernen (CBF) er nøye reguleret og kritisk å opprettholde under anestesi og kirurgi. CBF er imidlertid ikke lett å måle rutinemessig. Hos friske, våkne, frivillige fant vi at maskerespirator sammen med simulert blodtap (akutt undertrykk rundt underkroppen) ga 30% fall i total blodsirkulasjon og 15% fall i CBF. Puls og blodtrykk var imidlertid nærmest upåvirket. Vi vil måle CBF med ultralyd i halspulsåren hos pasienter som galleopereres med kikkhullsmetodikk. Slik kirurgi medfører anestesi, respirator, gass med overtrykk i buken, og vipping av operasjonsbordet med bena ned for å bedre arbeidsrommet for kirurgen. Alt dette hemmer blodsirkulasjonen. Før og underveis i operasjonen vil vi måle CBF, kontinuerlig hjerteminuttvolum, puls, blodtrykk, oksygenmetning og CO2 i blod, respiratortrykk, buktrykk og grader vipp. Vi vil kvantifisere effekter på hjerneblodstrøm og dens regulering. Våre funn kan gi kunnskap som bedrer overvåkningen av sårbare kirurgiske pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1064 Prosjektstart: 14.08.2017 Prosjektslutt: 13.08.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Signe Søvik
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av søkernes institusjoner (UiO og Ahus) og av Forskningsrådets finansiering av Maria Skytioti's PhD stilling.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Human fysiologi/medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst