Forskningsprosjekt


Genetiske og proteomiske biomarkører ved nevrodegenerativ sykdom

Vitenskapelig tittel:
Neurogenetics of aging: impact of DNA repair on Alzheimer disease

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å finne sammenhenger og forklaringer på nevrodegenerative tilstander, for å etablere prediktive markører for utvikling av sykdom og progresjon. Det skal undersøkes proteininnhold i CSF, i makrofager fra CSF og blod, cellefordeling i CSF og blod, samt DNA reparasjonsgener og genuttryket (RNA) fra pasienter med nevrodegenerativ sykdom. Spinalvæske og blod tas fra pasienter som er til utredning ved Nevroklinikken ved Ahus. Pasientene som inkluderes i prosjektet er pasienter med mild- og subjektiv kognitiv svikt (MCI/SCI), samt Alzheimers sykdom (AD). I tillegg skal man ha et normalmateriale bestående av friske kontroller.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/175 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 31.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tormod Fladby
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
06.05.2014 REK sør-øst