Forskningsprosjekt


Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft: Kvalitativ studie

Vitenskapelig tittel:
Equalscreen: Increasing participation and reducing inequities in cervical cancer screening

Prosjektbeskrivelse:
Screening mot livmorhalskreft har redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft betraktelig, men mange kvinner møter likevel ikke opp til screening slik Livmorhalsprogrammet anbefaler. Det har vært en gradvis nedgang i oppmøtet i løpet av siste tiår, og det er sosiale ulikheter i oppmøtet. Eksempelvis bruker kvinner utenfor arbeidsstyrken screeningtilbudet i mindre grad enn andre kvinner. I dette prosjektet vil vi finne ut hvorfor kvinner ikke møter til screening, og hva kvinnene selv mener kan forbedre oppmøtet. Vi vil intervjue kvinner om deres erfaringer med og holdninger til screening mot livmorhalskreft. Kvinnene som intervjues vil fortrinnsvis rekrutteres blant de som ikke følger anbefalingene om oppmøte til screening. Dette er en kvalitativ studie og vi vil gjennomføre fokusgruppeintervjuer. Forskningen vil også ha relevans for andre screeningprogrammer, og for screening i andre land.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1017 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bo Terning Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KreftforeningenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2017 REK sør-øst